Lập Trình Web

Chia Sẻ Khóa Học Lập trình WordPress Theme cho Doanh Nghiệp cùng Bootstrap

Bạn sẽ học được gì từ khóa học Lập Trình WordPress ?

  • Biết cách tự làm WordPresss theme bản thân, doanh ngiệp hay khách hàng để tăng thu nhập
  • Tự tạo và làm chủ cho mình một WordPress website cùng custom theme
  • Nắm được các thông tin và kiến thức cần thiết để bắt đầu sự nghiệp cuả một WordPress Developer chuyên nghiệp
  • Update các bài học nâng cao như Theme Options, WP API, Ecommerce theme, Plugin, và các kiến thức mới miễn phí

 

Chia Sẻ Khóa Học Lập trình WordPress Theme cho Doanh Nghiệp cùng Bootstrap

Giới thiệu khóa học của unica trên GTC Share

Khoá học Lập trình WordPress Theme cho doanh nghiệp cùng Bootstrap sẽ mang đến cho bạn các thông tin cần thiết để bạn tự sáng tạo một theme WordPress với chức năng Portfolio để trưng bày gian hàng, sản phẩm hay đơn giản là các hình ảnh của doanh nghiệp hay cá nhân.
Bạn sẽ được hướng dẫn cách sử dụng framework như Bootstrap kết hợp với Underscores base theme để sáng tạo ra những theme WordPress cho riêng công việc cuả bạn nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, mobile responsive, hiển thị tốt trên mọi kích cỡ màn hình.
Bạn sẽ tự tạo cho mình một chiếc theme phù hợp cho công việc, mang cá tính, phong cách riêng của mình mà không phải sử dụng những chiếc theme đại trà có nhiều thứ rườm rà cho người mới sử dụng, không cần thiết cho bạn, hay doanh nghiệp cuả bạn, bạn hiểu nó và hoàn toàn quản lý nó dễ dàng, tiết kiệm thời gian và những rắc rối cuả sự phụ thuộc.
Bạn sẽ có một nền tảng cơ bản để bạn tiếp tục học hỏi sáng tạo để bạn đi xa hơn trong công việc thiết kế web nói chung và WordPress theme.
Nội dung khóa học
 Bài 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 2: Giới thiệu trang chủ slider và trang chủ video trong theme
 Bài 3: Download Underscore base theme
 Bài 4: Download WP Test
 Bài 5: Tìm hiểu Underscore base theme

 Phần 2: Tích hợp Bootstrap

 

 Bài 6: Tích hợp Bootstrap CSS,JS,Fonts vào WordPress theme
 Bài 7: Tích hợp JS Respond cho trình duyệt cũ
 Bài 8: Tích hợp Font Awesome cho WordPress theme 1
 Bài 9: Tích hợp Font Awesome cho WordPress theme 2
 Bài 10: Tạo Menu và chức năng Dropdown
 Bài 11: Tích hợp Bootstrap Grid system cho WordPress
 Bài 12: Tích hợp Grid System cho các trang
 Bài 13: Word Wrapping cho CSS
 Bài 14: Tùy chỉnh WordPress Sidebar
 Bài 15: Tạo Bootstrap Search form cho WordPress
 Bài 16: Làm đẹp Post Navigation với Bootstrap CSS classes
 Bài 17: Tạo Footer cho theme
 Bài 18: Làm đẹp WordPress Footer
 Bài 19: Font Awesome icon cho WordPress Post Meta
 Bài 20: Viết CSS cho trang Blog
 Bài 21: Chuyển đổi Readmore link thành Bootstrap button
 Bài 22: Tạo khu vực Widget và trang Left Sidebar
 Bài 23: Tích hợp Media Queries vào WordPress theme
 Bài 24: Chuyển đổi Categories và Comment vào khu vực Post Metau trong theme
 Bài 25: Viết CSS cho Comment với Bootstrap
 Bài 26: Tạo hộp thông tin cá nhân tác giả bên dưới bài Post
 Bài 27: Tạo Build-in Contact Form cho theme
 Bài 28: Tạo search Hightlight cho trang kết quả tìm kiếm
 Bài 29: Viết thông tin chi tiết cho theme trong Style.css
 Bài 30: Tạo trang Homepage và hoàn thành Base theme cuả khoá học

 Phần 3: Tích hợp Portfolio cho theme

 

 Bài 31: Giới thiệu Portfolio Posts Type
 Bài 32: Tích hợp Portfolio Custom Post Type
 Bài 33: Tạo trang hiển thị Portfolio
 Bài 34: Tuỳ chỉnh Portfolio Templates
 Bài 35: Tuỳ chỉnh trang Single Portfolio
 Bài 36: Tích hợp isotope cho Portfolio
 Bài 37: Tạo Filter cho trang Portfolio
 Bài 38: Bonus – Tích hợp Google Font cho wordpress theme
 Bài 39: Tạo trang homepage video
 Bài 40: Hoàn thành homepage video
 Bài 41: Tạo trang homepage slider
DOWNLOAD KHÓA HỌC

Tải khóa học

Tags

Related Articles

2 thoughts on “Chia Sẻ Khóa Học Lập trình WordPress Theme cho Doanh Nghiệp cùng Bootstrap”

Close